ZŠ Poběžovice | Vlaďka Kožiolová

Děti ze školy v Poběžovicích zažily s medinautem Vlaďkou Kožiolovou česko-německý masopust a také se díky jazykové animaci naučily nová německá slovíčka a dozvěděly se pár zajímavostí o Německu. Na závěr vyrazili všichni na výlet do Steinbruchsee ve Furth im Wald.

"Obohatil mě způsob vedení výuky. Čerpala jsem nápady pro svou práci. Děti zjistily, že učení může být i velká zábava a že se sousedním Německem toho máme dost společného."

Die Kinder aus der Grundschule Poběžovice erlebten mit ihrer Medinauti Vlaďka Kožiolová einen deutsch-tschechischen Fasching, lernten mit Hilfe von Sprachanimation neue deutsche Wörter und erfuhren Interessantes über Deutschland. Zum Abschluss machten sie gemeinsam einen Ausflug zum Steinbruchsee in Furth im Wald. 

"Es hat meine eigenen Unterrichtsstil sehr bereichert. Ich habe viele neue Ideen für meine Arbeit gewonnen. Die Kinder haben gemerkt, wie viel Spaß man beim Lernen haben kann und das Deutschland und Tschechien viele Gemeinsamkeiten haben."

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět