ZŠ Klatovy, Čapkova ulice | Vlaďka Kožiolová

Děti z Klatov se vydaly s medinautem Vlaďkou Kožiolovou do Bavorského lesa, kde navštívily Haus zur Wildnis. Ještě předtím se ovšem díky mnoha hrám naučily základní německá slovíčka a také se dozvěděly, jaké je hlavní město Německa nebo kde všude se s němčinou domluví.

"Děkujeme! Děti byly nadšené"

Die Kinder aus Klattau begaben sich mit ihrer Medinauti Vlaďka Kožiolová auf eine Reise in den Bayerischen Wald, wo sie das Haus zur Wildnis besuchten. In den Modulen davor lernten die Kinder in zahlreichen Spielen deutsche Wörter und erfuhren, was die Hauptstadt von Deutschland ist und wo man sich alles auf Deutsch verständigen kann.

"Vielen Dank! Alle Kinder waren begeistert."

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět