ZŠ a MŠ Ústí nad Labem | Blanka Návratová

Děti ze ZŠ Ústí nad Labem se díky návštěvám medinauta Blanky Návratové ocitly doslova v pohádce. Během osmi modulů se nejenom seznámily s Německem a německým jazykem, ale hlavně natrénovaly dvě pohádky O Sněhurce a O Červené Karkulce. Na závěr navštívily pohádkový zámek Moritzburg. Jak se jim obě pohádky povedly, uvidíte na videích.

Die Kinder der Grundschule Ústí nad Labem fühlten sich bei den Besuchen der Medinauti Blanka Návratová buchstäblich wie im Märchen. Während der acht Module lernten sie nicht nur Deutschland und die deutsche Sprache kennen, sondern haben auch selbst zwei Theaterstücke (Schneewitchen und Rotkäppchen) eingeübt. Zum Abschluss besichtigten sie das Märchenschloss Moritzburg. Wie gut den Kindern die zwei Märchen gelungen sind, sehen Sie in den Videos.

Prezentace z výletu | Aus dem Ausflug

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět