ZŠ a MŠ Potůčky | Soňa Vrátná

Medinautka Soňa si pro děti z MŠ Potůčky připravila pestrý program – společně malovaly, zpívaly, hrály hry a loutkové divadlo nebo natáčely stop motion film a při všech těchto aktivitách poznávaly Německo a německý jazyk.

Die Medinauti Soňa Vrátná  hatte für die Kinder aus dem Kindergarten Potůčky ein buntes Programm vorbereitet – sie malten, sangen, spielten Spiele und Puppentheater und drehten einen Stop-Motion-Film. Während all dieser Aktivitäten lernten die Kinder das Nachbarland Deutschland und die deutsche Sprache kennen.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět