ZŠ a MŠ Pocinovice | Marie Sokolová

Děti ze ZŠ a MŠ Pocinovice navštívily loutky Líza a Hans. Společně si zahráli hry, vyfotografovali se a vydali se poznávat německou řeč. Během projektu navštívili německou mateřskou školu a zahráli si s kamarády hry. Před závěrem projektu se vydali na celodenní výlet do Lohbergu. Pořízené fotky sloužily ke zhotovení výsledného projektu.

Die Kinder aus dem Kindergarten und der Grundschule Pocinovice bekamen von den Handpuppen Lisa und Hans Besuch. Sie spielten und fotografierten zusammen und lernten gemeinsam die deutsche Sprache kennen. Während des Projekts besuchten sie einen deutschen Kindergarten und machten Bekanntschaft mit Kindern aus Deutschland. Auch unternahmen sie einen Ausflug nach Lohberg. Aus den während der Besuche gemachten Fotos entstand das Projektergebnis.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět