ZŠ a MŠ Nelumbo Education Jirkov | Soňa Vrátná

S medinautkou Soňou Vrátnou se děti naučily pozdravit a pojmenovat barvy, zvířata nebo hudební nástroje v němčině. Děti pracovaly hravým způsobem se zvuky a fotografiemi, využily při tom laptop, tablet a taky fotoaparát. Na závěr setkávání si ze společně vytvořených fotografií vyrobily film.

Mit ihrer Medinauti Soňa Vrátná lernten sich die Kinder aus Jirkov auf Deutsch zu begrüßen sowie Farben, Tiere und Musikinstrumente auf Deutsch zu benennen. Die Kinder arbeiteten spielerisch Geräuschen und Fotografien, wobei sie Fotoapparat, Laptop und Tablet nutzten. Aus den Bildern der Besuche gestalteten sie gemeinsam einen Film.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět