ZŠ a lesní MŠ Čtyřlístek | Lenka Uschold

Děti spolu s animátorkou Lenkou a skřítky Pumucklem, Jiřím a Jakobem poznávaly zvířátka a les. Dívaly se na kreslený film, četly z dvojjazyčné knížky Kouzelné stromy a pracovaly s tablety. Z materiálu nasbíraného v lese a z obrázků vytvořily dvě velké koláže. Společně také připravily materiály a nástěnky o partnerských městech a školách Mariánské Lázně a Eschenbach.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět