ZŠ a lesní MŠ Čtyřlístek, Mariánské Lázně | Lenka Uschold

Děti spolu s animátorkou Lenkou a skřítky Pumucklem, Jiřím a Jakobem poznávaly zvířátka a les. Dívaly se na kreslený film, četly z dvojjazyčné knížky Kouzelné stromy a pracovaly s tablety. Z materiálu nasbíraného v lese a z obrázků vytvořily dvě velké koláže. Společně také připravily materiály a nástěnky o partnerských městech a školách Mariánské Lázně a Eschenbach.

Die Kinder lernten mit Ihrer Medinauti Lenka und den Kobolden Pumuckel, Jiří und Jakob die Tiere und den Wald kennen. Sie schauten eine Trickfilm, lasen gemeinsam das zweisprachige Buch "Die Zauberbäume" und arbeiteten mit dem Tablet. Aus den im Wald gesammelten Materialien bastelten die Kinder zwei große Kollagen. Außerdem gestalteten sie Stellwände über die Partnerstädte und Partnerschulen in Marienbad und in Eschenbach.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět