WIE findet man eine Partnereinrichtung - JAK najít partnerské zařízení

 • Registrierung in der Kontaktdatenbank von Tandem – Registrieren Sie sich in der Kontkaktdatenbank und suchen Sie Ihre Partnereinrichtung direkt online. Ihr Gesuch wird von einer Tandem-Mitarbeiterin ins Tschechische übersetzt und sie wird Sie bei der Suche aktiv unterstützen.
 • Kontaktlotsin –auf der Suche nach einer tschechischen Partnereinrichtung steht Ihnen unsere Kontaktlotsin Jana Nová zur Verfügung. Wenn Sie am Projekt „Nachbarwelten - Sousední světy“ teilnehmen, kann Ihnen ihr Medinauti bestimmt auch wertvolle Tipps geben.
 • Persönliche Kontakte – haben Sie Kontakte nach Tschechien, eine/n Bekannte/n oder eine/n Freund/-in? Nutzen Sie auch diese Kontakte auf der Suche nach einer Partnereinrichtung. Informieren Sie auch die Eltern der Kinder über ihre Pläne mit einer tschechischen Einrichtung zusammenarbeiten zu wollen, vielleicht können diese Ihnen weiterhelfen.
 • Partnerstädte – hat ihre Gemeinde bzw. Stadt eine Partnerstadt in Tschechien? Nehmen Sie Kontakt mit einer Einrichtung in der Partnerstadt auf. Anfangs kann Sie bestimmt ein/e Vertreter/-in von der Stadt unterstützen.
 • Teilnahme an deutsch-tschechischen Veranstaltungen und Seminaren – auf solchen Veranstaltungen können Sie leicht tschechische Pädagog/-innen und Gleichgesinnte kennenlernen. Aktuelle Informationen zu deutsch-tschechsichen Veranstaltungen finden Sie auf  www.tandem-org.de unter „Aktuelles“.
 • Einrichtungen direkt ansprechen - werden Sie aktiv! Suchen Sie sich eine passende Einrichtung und sprechen Sie diese direkt an. Eine Liste tschechischer Kindergärten und Grundschulen finden Sie unter: stisko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp
 • Sprachliche Unterstützung – Kenntnisse in der Nachbarsprache sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung! Greifen Sie auf die Hilfe von Eltern, Sprachmittler/-innen oder auch der Kontaktlotsin zurück. Manchmal beherrschen die Pädagog/-innen in der Partnereinrichtung auch die Nachbarsprache/Ihre Sprache. Bei den verschiedenen Fördermöglichkeiten im Vorschulbereich kann auch sprachliche Unterstützung in Form von Sprachanimation oder Sprachmittlung beantragt werden.

 

 

 • Zaregistrujte se do kontaktní databáze Tandemu - zaregistrujte se a vyhledejte německá partnerská zařízení přímo on-line. Vaše žádosti budou přeloženy pracovníky Tandemu, kteří Vám aktivně pomohou s hledáním.
 • Využijte pomoci kontaktíka – s hledáním partnerského zařízení vám může pomoci náš kontaktík. Pokud jste zapojeni do projektu Sousední světy – Nachbarwelten můžete se poradit také se svým medinautem.
 • Využijte osobních kontaktů – máte kontakty v Německu, máte tam známé nebo kamarády? Využijte těchto kontaktů při hledání partnerské školy, školky a dalších zařízení. Informujte také rodiče dětí o Vašem plánu spolupracovat s německým partnerem, i oni vám při tom mohou pomoci.
 • Využijte partnerství vašeho města – má Vaše obec partnerské město v Německu? Navažte kontakt se zařízením z partnerského města. S počáteční komunikací Vám mohou pomoci zástupci města.
 • Účastněte se česko-německých akcí a seminářů – na těchto akcích se můžete seznámit s německými pedagogy a kolegy. Aktuální informace o nabízených akcí naleznete na http://www.tandem-org.cz/
 • Jazyková podpora – znalost sousedního jazyka je výhodou, ale jde to i bez ní! Využijte pomoci rodičů, tlumočníků nebo kontaktíka. Z programů podpory předškolní oblasti můžete získat příspěvek na jazykového prostředníka nebo jazykového animátora. Výhodou pro české pedagogy je také to, že v německých školách a školkách působí mnoho Čechů, díky čemuž mizí jazyková bariéra.
 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět