Waldhäusl Kinderhaus, Zittau | Radka Pleštilová

Die Kinder aus dem Kinderhaus Waldhäusl in Zittau lernten während der acht Besuche ihrer Medinauti Radka Pleštilová tschechische Grußformeln und tscheche Wörter, lernten Tschechien kennen und erfuhren, wie man im Nachbarland einkauft. Sie fotografieren, nahmen Geräusche auf und drehten zum Abschluss ein kurzes Video, das sie auch den ihren Eltern vorführten. Dem allen nicht genug unternahmen sie auch noch einen Ausflug zum Berg Ještěd bei Liberec.

Děti z Waldhäusl Kinderhaus se během 8 návštěv medinauta Radky Pleštilové naučily česky pozdravit, názvy ovoce a dalších slovíček, poznaly Českou republiku, vyzkoušely si, jak se nakupuje v sousední zemi a také fotily, nahrávaly zvuky a na závěr společně vytvořily krátké video, které při závěrečném modulu ukázaly svým rodičům. Aby toho nebylo málo, zvládly také výlet na liberecký Ještěd.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět