Projektergebnisse - Výsledné projekty

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat fotografie, videa a zvukové nahrávky, které vznikly během návštěv medinautů v jednotlivých zařízeních. Na všech těchto výstupech se děti aktivně podílely.

Auf dieser Seite werden wir nach und nach Fotos, Videos und Tonaufnahmen veröffentlichen, die während der Besuche der Medinauti gemeinsam mit den Kindern in den beteiligten Einrichtungen entstanden sind.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět