TOM Skřítci Plzeň | Mathias a Linda Straub

Skřítci z Malesic umí díky medinautům Lindě a Mathiasovi Straub nejenom německy pozdravit, poděkovat nebo se představit, oni také umí natočit stop-motion film a navíc si díky výletu do Německa (Waldwipfelweg) vyzkoušeli, jaké by to bylo, žít vzhůru nohama.

Die Kobolde aus Malesice können sich dank der Medinauti Linda und Mathias Straub nicht nur auf Deutsch begrüßen, bedanken und vorstellen, sie können auch Stop-Motion Filme drehen. Außerdem konnten sie bei ihrem Ausflug nach Deutschland (Waldwipfelweg) testen, wie es ist kopfüber zu leben.

"Děkujeme Tandemu za možnost účasti v projeku. Velmi to zpestřilo naši činnost a i ze strany rodičů chodí velmi pozitivní emaily. Mathias a Linda byli skvělí, děti o nich mluví jako o kamarádech a rády by se s nimi setkávaly i dál a to je asi to nejúžasnější, co se mohlo podařit..."

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět