Einladung zum Info- und Kontaktseminar des Bayerisch-Tschechischen Erzieher/-innenaustauschs - Pozvánka na seminář k projektu Česko-bavorských výměn pedagogů

Pozvánka na seminář k projektu Česko-bavorských výměn pedagogů 4.–5. 5. 2018

Srdečně zveme pedagogy mateřských škol a školních družin z České republiky a Bavorska do Chamu, kde se ve dnech 4. a 5. května 2018 uskuteční Informační a kontaktní seminář. Program semináře naleznete zde. Přihlášení je možné do 22. 4. 2018 zde.

Místo konání Cham, SRN
Odpovědné osoby

Xenia Vyhnalek, Eva Danielová

Cílová skupina pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
Cíle seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
Účastníci

pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska

Cena zdarma
Spolupráce pořádají Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Tandem Regensburg z pověření Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí
Poznámka Seminář probíhá v českém a německém jazyce, jednotlivé části jsou simultánně tlumočeny. Účast je zdarma. Tandem přebere náklady na ubytování a stravu. Náklady na dopravu lze podpořit maximální částkou 20 euro.

Zájemci se mohou přihlašovat do 22. dubna 2018 vyplněním  PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE.

 
  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět