Förderung - Podpora

Von klein auf

Ziel der Förderprogramme ist es, Kindergärten in der deutsch-tschechischen Grenzregion zur Zusammenarbeit zu motivieren und sie bei regelmäßigen Begegnungen deutscher und tschechischer Kinder unter 6 Jahren, beim Erfahrungsaustausch zwischen den Fachkräften und bei der Vermittlung der Nachbarssprache zu unterstützen. 
 

Fördergegenstände
Aus den Förderprogrammen können finanziell unterstützt werden:

  •  gemeinsame Unternehmungen deutscher und tschechischer Kinder
  • fachlicher Austausch für deutsche und tschechische pädagogische Fachkräfte
  •  Angebote zur Vermittlung von Kultur und Sprache des Nachbarlandes

Dabei werden bis zu 100 % der Projektkosten gefördert. Die Antragstellung und die Förderung erfolgen unbürokratisch, die Fördermittel werden im Voraus ausbezahlt.

 

Für sächsische Antragsteller:

Auch 2018 können wir grenzübergreifende Projekte sächsischer Einrichtungen unterstützen. Das Förderprogramm "Von klein auf" für sächsische Antragsteller wir vom Sächsischen Staastsministerium für Kultus und vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds finanziert. Aus Mitteln des Zukunftsfonds können Einrichtungen insgesamt bis zu viermal gefördert werden. Die Förderung aus Mitteln des Zukunftsfonds ist seit 01.02.2018 möglich.

Aktuelle Informationen gibt es hier auf der Tandem-Webseite.

Im Rahmen des Förderprogramms „Von klein auf“ fördert Tandem gemeinsame Unternehmungen deutscher und tschechischer Kinder, fachlichen Austausch von Erzieher/-innen und Angebote zu Kultur- und Sprache des Nachbarlandes.

Förderbedingungen "Von klein auf" 2018

Antragsformular "Von klein auf", Zukunftsfonds 2018

Die Förderung aus Mitteln des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (SMK) wurde für 2018 bewilligt. Eine Förderung ist ab sofort möglich. Die Anträge können laufend gestellt werden.

Die aktuelle Förderperiode für sächsisch-tschechische Projekte läuft bis einschließlich 31. Dezember 2018, solange Mittel zur Verfügung stehen.

Aktueller Förderantrag SMK "Von klein auf" 2018

Aktuelle Förderbedingungen SMK "Von klein auf" 2018

 

Für bayerische Antragsteller:

Die Förderung aus Mitteln der Bayerischen Staatskanzlei wurde für 2018 bewilligt. Eine Förderung ist ab sofort möglich.
Im Rahmen des Förderprogramms „Von klein auf“ fördert Tandem gemeinsame Unternehmungen deutscher und tschechischer Kinder, fachlichen Austausch von Erzieher/-innen und Angebote zu Kultur- und Sprache des Nachbarlandes. Die Anträge können laufend gestellt werden.

Die aktuelle Förderperiode für bayerisch-tschechische Projekte läuft bis einschließlich 31. Dezember 2018, solange Mittel zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns auf viele bayerisch-tschechische Projekte!

Aktueller Förderantrag "Von klein auf" 2018

Aktuelle Förderbedingungen "Von klein auf" 2018

 

Informationen zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten deutsch-tschechischer Projekte im Vorschulbereich.

Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich.

Ansprechpartnerin:

Ulrike Fügl
Tel.: +49 941 46526220

E-Mail: fuegl(at)tandem-org(dot)de

 

                  

 

Fachkräfteaustausch

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales fördert Tandem einen intensiven Fachkräfteaustausch zwischen bayerischen und tschechischen Kindergärten, Kindertagesstätten und Horten. 

Teilnehmen können Erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen aus Bayern und Tschechien. Der Fachkräfteaustausch beruht auf Gegenseitigkeit, d.h. jeweils eine Fachkraft pro Einrichtung wechselt in die Partnereinrichtung.

Dauer des Austausches sind nach den Möglichkeiten und Kapazitäten der teilnehmenden Einrichtungen und kann ein- bis dreitägige Besuche, mehrtägige Hospitationen sowie längerfristige Austauschmaßnahmen umfassen.

Gefördert werden können Fahrtkosten, Kosten für Übernachtung und Verpflegung sowie die Honorarkosten, Fahrtkosten und Verpflegungskosten des/der Sprachmittler/-in.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

 

Odmalička

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže vyhlašuje i pro rok 2018 Společný program česko-německých setkávání dětí „Odmalička“ určený pro české žadatele, tedy pro: mateřské školy, zřizovatele mateřských škol, zapsané spolky a další organizace pracující s dětmi do 6 let. Cílem programu je podpořit jejich pravidelná setkání

Do programu se mohou zapojit zařízení z celého Česka, upřednostněny však budou žadatelé z příhraničních oblastí.

Projekty česko-německé spolupráce předškolních zařízení mohou mít různou formu, ale musí mít jasně stanovený obsah a cíl. Přednostně se bude Tandem podílet na projektech, které vedou k:

  • setkávání českých a německých dětí do 6 let
  • podpoře nových a nově vznikajících přeshraničních partnerství předškolních zařízení
  • setkávání českých a německých pedagogů MŠ

Každý projekt může být podpořen částkou maximálně 12 000 Kč. Zařízení, která potřebují podporu vyšší, mohou své projekty předkládat přímo Česko-německému fondu budoucnosti. Kontaktní osobou je Ingrid Koděrová tel. 266 312 858.

Pro rok 2018 jsou vyhlášeny dva termíny podávání přihlášek a to 17. ledna a 6. července 2018.

Další informace, podmínky a přihlášku k projektu najdete na zde.

 

    

 

Výměna pedagogů

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem podporuje z pověření Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí výměny pedagogů českých a bavorských mateřských škol a školních družin.

V rámci tohoto projektu budou podpořeny oboustranné výměny pedagogů z českých a z bavorských zařízení. Výměn v rámci projektu se mohou zúčastnit pedagogové mateřských škol a školních družin z celé České republiky a Svobodného státu Bavorsko.

Doba výměny je variabilní a závisí na možnostech zařízení, je možná 1-3 denní návštěva, několika denní hospitace i dlouhodobější pobyt.

Finanční podpora se vztahuje na náklady za jízdné, stravování, ubytování a náklady za jazykového prostředníka.

Další informace najdete zde

 

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět