Förderung - Podpora

Von klein auf

Ziel der Förderprogramme ist es, Kindergärten in der deutsch-tschechischen Grenzregion zur Zusammenarbeit zu motivieren und sie bei regelmäßigen Begegnungen deutscher und tschechischer Kinder unter 6 Jahren, beim Erfahrungsaustausch zwischen den Fachkräften und bei der Vermittlung der Nachbarssprache zu unterstützen. 
 

Fördergegenstände
Aus den Förderprogrammen können finanziell unterstützt werden:

  •  gemeinsame Unternehmungen deutscher und tschechischer Kinder
  • fachlicher Austausch für deutsche und tschechische pädagogische Fachkräfte
  •  Angebote zur Vermittlung von Kultur und Sprache des Nachbarlandes

Dabei werden bis zu 100 % der Projektkosten gefördert. Die Antragstellung und die Förderung erfolgen unbürokratisch, die Fördermittel werden im Voraus ausbezahlt.

Für sächsische Antragsteller:

Auch 2017 können wir grenzübergreifende Projekte sächsischer Einrichtungen unterstützen. Das Förderprogramm "Von klein auf" für sächsische Antragsteller wird vom Sächsischen Staastsministerium für Kultus und vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds finanziert. Aus Mitteln des Zukunftsfonds können Einrichtungen insgesamt bis zu viermal gefördert werden. Ab sofort ist auch wieder ein Förderung aus Mitteln des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (SMK) möglich. Die aktuelle Förderperiode läuft bis einschließlich 31.12.2017. Alle geförderten Projekte müssen bis zu diesem Datum abgeschlossen und bis zum 31.01.2018 abgerechnet sein.

Aktuelle Informationen gibt es hier auf der Tandem-Webseite.

Im Rahmen des Förderprogramms „Von klein auf“ fördert Tandem gemeinsame Unternehmungen deutscher und tschechischer Kinder, fachlichen Austausch von Erzieher/-innen und Angebote zu Kultur- und Sprache des Nachbarlandes.

Förderbedingungen "Von klein auf" 2017

Antragsformular "Von klein auf", Zukunftsfonds 2017

Antragsformular "Von klein auf", SMK 2017

Für bayerische Antragsteller:

Im Rahmen des Förderprogramms „Von klein auf“ aus Mitteln der Bayerischen Staatskanzlei ist es ab jetzt wieder möglich, Anträge zu stellen. Die Anträge können laufend gestellt werden. Die aktuelle Förderperiode für bayerisch-tschechische Projekte läuft bis einschließlich 31. Dezember 2017, solange Mittel zur Verfügung stehen.

Aktueller Förderantrag "Von klein auf" 2017

Aktuelle Förderbedingungen "Von klein auf" 2017

 

Informationen zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten deutsch-tschechischer Projekte im Vorschulbereich.

Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich.

Ansprechpartnerin:

Ulrike Fügl
Tel.: +49 941 46526220

E-Mail: fuegl(at)tandem-org(dot)de

 

                  

 

Fachkräfteaustausch

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales fördert Tandem einen intensiven Fachkräfteaustausch zwischen bayerischen und tschechischen Kindergärten, Kindertagesstätten und Horten. 

Teilnehmen können Erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen aus Bayern und Tschechien. Der Fachkräfteaustausch beruht auf Gegenseitigkeit, d.h. jeweils eine Fachkraft pro Einrichtung wechselt in die Partnereinrichtung.

Dauer des Austausches sind nach den Möglichkeiten und Kapazitäten der teilnehmenden Einrichtungen und kann ein- bis dreitägige Besuche, mehrtägige Hospitationen sowie längerfristige Austauschmaßnahmen umfassen.

Gefördert werden können Fahrtkosten, Kosten für Übernachtung und Verpflegung sowie die Honorarkosten, Fahrtkosten und Verpflegungskosten des/der Sprachmittler/-in.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

 

Odmalička

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže vyhlašuje i pro rok 2017 Společný program česko-německých setkávání dětí „Odmalička“ určený pro české žadatele, tedy pro: mateřské školy, zřizovatele mateřských škol, zapsané spolky a další organizace pracující s dětmi do 6 let. Cílem programu je podpořit jejich pravidelná setkání

Do programu se mohou zapojit zařízení z celého Česka, upřednostněny však budou žadatelé z příhraničních oblastí.

Projekty česko-německé spolupráce předškolních zařízení mohou mít různou formu, ale musí mít jasně stanovený obsah a cíl. Přednostně se bude Tandem podílet na projektech, které vedou k:

  • setkávání českých a německých dětí do 6 let
  • podpoře nových a nově vznikajících přeshraničních partnerství předškolních zařízení
  • setkávání českých a německých pedagogů MŠ

Každý projekt může být podpořen částkou maximálně 12 000 Kč. Zařízení, která potřebují podporu vyšší, mohou své projekty předkládat přímo Česko-německému fondu budoucnosti. Kontaktní osobou je Ingrid Koděrová tel. 266 312 858.

Pro rok 2017 jsou vyhlášeny dva termíny podávání přihlášek a to 17. ledna a 6. července 2017. Nově mimořádný termín 25.9.2017

Další informace, podmínky a přihlášku k projektu najdete na zde.

 

    

 

Výměna pedagogů

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem podporuje z pověření Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí výměny pedagogů českých a bavorských mateřských škol a školních družin.

V rámci tohoto projektu budou podpořeny oboustranné výměny pedagogů z českých a z bavorských zařízení. Výměn v rámci projektu se mohou zúčastnit pedagogové mateřských škol a školních družin z celé České republiky a Svobodného státu Bavorsko.

Doba výměny je variabilní a závisí na možnostech zařízení, je možná 1-3 denní návštěva, několika denní hospitace i dlouhodobější pobyt.

Finanční podpora se vztahuje na náklady za jízdné, stravování, ubytování a náklady za jazykového prostředníka.

Další informace najdete zde

 

 

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět