Natur- und Umweltschule, Dresden | Anke Hahn

Viele neue Sachen konnten die Kinder aus der Natur- und Umweltschule Dresden mit ihrer Medinauti Anke Hahn ausprobieren. Sie lernten sich auf Tschechisch zu Begrüßen sowie die tschechischen Begriffe für Farben, Tiere und Spielzeug. Sie gestalteten die Kollage "Das ist mein Tschechien", machten ein Fotoprojekt und drehten einen kurzen Stop-motion Film. In einem der Module besuchten sie ihre Parterschule Jurta in Děčín. 

Spoustu nových věcí si vyzkoušely děti ze školy v Drážďanech společně s medinautem Anke Hahn. Učily se české pozdravy a názvy barev, zvířat nebo předmětů. Vytvořily koláže "To je moje Česko" a dokonce si vyzkoušely tvorbu fotoprojektu a také natočily krátký stop-motion film.  Během jednoho modulu navštívily své kamarády v děčínské škole Jurta.

 

Foto: Petr Špánek

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět