Mein Projekttag - deutsch-tschechischer Fachtag für pädagogische Fachkräfte - Můj projektový den - Vzdělávací den pro pedagogy a pracovníky s dětmi od 3 do 8 let

Můj projektový den - Vzdělávací den pro pedagogy a pracovníky s dětmi od 3 do 8 let 27. 4. 2018

Srdečně zveme všechny pedagogy a pracovníky s dětmi od 3 do 8 let dne 27. 4. 2018 do Plzně. Přihlášení je možné do 15. 4. 2018 pouze online zde. Program k nahlédnutí zde.

Místo konání Hotel Lion, Zborovská 85/18, 301 00 Plzeň
Odpovědné osoby

Eva Danielová, Ulrike Fügl

Cílová skupina Učitelé mateřských a základních škol, školních družin a další, kteří pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let a chtějí ve svých zařízeních uskutečnit česko-německé jazykové a mediální projekty.
Cíle V rámci semináře vám představíme projekt Sousední světy – Nachbarwelten, medinauty Tandemu a jejich činnost s dětmi ve věku 3 - 8 let v zařízeních podél celé česko-německé hranice. Dozvíte se, jak se děti hravou formou seznamují s němčinou a jak vytvářejí např. vlastní animované filmy. Poskytneme vám informace o možnostech financování přeshraničních projektů a představíme činnost Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů (LaNa). Celý den je doprovázen praktickými ukázkami jazykové animace. V odpolední části programu nahlédnete pod pokličku přípravy animovaného filmu a jazykové animace a jejich využití při seznamování dětí s němčinou a Německem.
Účastníci

cca 30

Cena zdarma
Spolupráce Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
Poznámka Akce se koná v českém a německém jazyce a bude simultánně tlumočena.
  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět