MŠ Chudenín | Marie Sokolová

Medinaut Marie Sokolová učila děti z mateřské školy Chudenín základní německá slovíčka a fráze. Děti hrály hry, zpívaly německé písničky a seznámily se s panenkou Lízou. Čas zbyl i na malování a tvorbu vlastního papírového fotoaparátu, který "využily" při návštěvě Divoké zahrady ve Fuhrt im Wald.

"Děti se hravou formou seznámily s cizím jazykem a zemí a spolupráce s medinautkou v nich vzbudila zájem o německý jazyk."

 

Die Medinauti Marie Sokolvá brachte den Kindern aus dem Kindergarten Chudenín deutsche Wörter und Phrasen bei. Die Kinder hatten viel Spaß beim Spielen und Singen von deutschen Liedern gemeinsam mit der Handpuppe Lisa. Außerdem bieb noch Zeit zum Malen und zum Bastlen eines eigenen Papierfotoapparats, der bereits beim Ausflug in den Wildgarten in Furth im Wald zum Einsatz kam.

"Die Kinder lernten auf spielerische Art und Weise die Nachbarsprache  und das Nachbarland kennen. Die Zusammenarbeit mit der Medinauti weckte bei ihnen das Interesse an der deutschen Sprache."

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět