MŠ Sokolov| Katka Fritscheová

Medinaut Katka Fritscheová seznámila 105 dětí ze školky Sokolov se základními německými slovíčky na téma zvířata, jídlo, části těla a další. Velkým pomocníkem jim při tom byl tablet, na němž si děti slovíčka procvičovaly a tvořily různé koláže.

Medinauti Katka Fritscheová machte 105 Kinder aus dem Kindergarten Sokolov mit deutschen Wörtern zu den Themen Tiere, Essen, Körperteile und weitere vertraut. Als sehr hilfreich erwies sich dabei das Tablet, auf dem die Kinder die Wörter üben und viele unterschiedliche Kollagen gestalten konnten.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět