MŠ Petrovice | Valpurga Hozáková

Děti ze školky v Petrovicích poznávaly pomocí jazykové animace nejenom německý jazyk a německou kulturu. Medinaut Valpurga Hozáková si pro ně připravila i zajímavé povídání o delfínech a vodním světě a ukázala jim základní masážní techniky. Aby děti mohly trénovat i doma, vyrobily si vlastní leporelo s masážními symboly. Zpestřením byla návštěva DinoParku (Saurierpark) v Bautzen společně s dětmi z německého partnerského zařízení.

Die Kinder aus dem Kindergarten in Petrovice lernten mit Hilfe von Sprachanimation die deutsche Sprache und das Nachbarland kennen. Außerdem bereitete die Medinauti Valpurga Hozáková spannende Geschichten über Delfine und die Unterwasserwelt vor und zeigt ihnen Massagetechniken. Die Kinder bastelten ihr eigenes Massage-Leorello, um auch zu Hause üben zu können. Ein weiterer Höhepunkt des Projekts war der Besuch des DinoParks in Bautzen gemeinsam mit der deutschen Partnereinrichtung.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět