MŠ Libníč | Lenka Fučíková

Děti z MŠ Libníč se společně s medinautem Lenkou Fučíkovou seznamovaly se základními německými slovíčky a frázemi, vyzkoušely si výukové aplikace a také se podílely na tvorbě videa. Německá slovíčka se hravě naučily díky písníčkám Hallo, hallo, schön, dass du da bist nebo Ich bin die kleine Hexe und habe rote Schuh a hrám jako Hatschi patchi a Kompot plný barev.

Die Kinder aus dem Kindergarten Libníč lernten gemeinsam mit ihrer Medinauti Lenka Fučíková deutsche Worte und Frasen kennen, sie probierten Lernapps aus und drehten einen Film. Viel Spaß hatten die Kindern beim Singen der Lieder "Hallo, hallo, schön, dass du da bist" oder "Ich bin die kleine Hexe und habe rote Schuh" und bei Spielen wie "Hatschi patchi" und "Farbenkompott".  

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět