MŠ Kestřany | Vendula Maihorn

Vendula Maihorn si pro děti z Kestřan připravila mnoho her a aktivit, díky nimž je nenásilnou formou seznámila s německým jazykem. Navíc společně vyrazily do Bavorského lesa a také za dětmi ze školky v Grafenau.

Die Medinauti Vendula Maihorn hatte für die Kinder aus Kestřany viele Spiele und Aktivitäten vorbereitet, dank derer die Kinder  die deutsche Sprache kennenlernten. Außerdem machten sie eine gemeinsamen Ausflug in den Bayerischen Wald und trafen sich mit den Kindern aus dem Kindergarten in Grafenau.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět