MŠ Drobeček, Plzeň| Alena Kožíšková

Medinaut Alena Kožíšková navštěvovala v roce 2017 MŠ Drobeček a pomocí písniček, her, souteží a dalších činností učila děti německé názvy barev, zvířat, nebo pozdravů. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o Německu i dalších německy mluvících zemí. Společně si vyrobily plakáty a také si vyzkoušely práci s tabletem.

Die Medinauti Alena Kožíšková besuchte im Jahr 2017 den Kindergarten Drobeček, in dem sie den Kindern mit Hilfe von Lieder, Spielen und Wettbewerben die deutschen Begriffe für Farben, Tiere und Grußformeln beibrachte. Die Kinder erfuhren viel Interssanten über das Nachbarland. Gemeinsam gestalteten sie Plakate und testeten die Arbeit mit dem Tablet.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět