MŠ Čejetice | Marie Sokolová

Děti v Čejeticích si pod vedením Marie Sokolové vytvořily fotoaparáty z papíru, zahrály si mnoho her a naučily se základní německá slovíčka. Pracovaly s tabletem, fotoaparátem nebo notebookem. Společně vyrazili na výlet do Neuschönau, kde se vydali na stezku korunami stromů. Všechny aktivity pečlivě zdokumentovali, aby mohl vzniknout závěrečný film.

Die Kinder aus Čejeticích bastelten unter der Anleitung von Marie Sokolová Fotoapparate aus Papier, sie spielten viele Spiele und lernten einige Worte auf Deutsch. Sie arbeiteten mit dem Tablet, der Kamera oder am Laptop. Zusammen unternahmen sie einen Ausflug nach Neuschönau, wo sie hoch über dem Boden den Waldwipfelweg beschritten. Alle Aktivitäten sammelten sie sorgfältig, damit daraus der nachfolgende Film entstehen konnte.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět