MŠ Barvička Kraslice | Pavlína Kellerová

Témata oheň a hasiči provázela návštěvy medinautky Pavlíny v Kraslicích. Děti se seznámily s prací hasičů prostřednictvím her, písniček, čtení knih, práce s tabletem a interaktivní tabulí. Navštívily dokonce místní požární zbrojnici a na téma hasiči vytvořily obrázkový slovníček. Výlet do sousední země podnikly jak jinak než za ohněm – do dračí jeskyně Syrau.

Bei den Besuchen der Medinauti Pavlína in Kraslice standen die Themen Feuer und Feuerwehr im Mittelpunkt. Die Kinder lernten die Arbeit der Feuerwehrmänner mit Spielen, Liedern und Büchern, eines Tablets und einer interaktiven Tafel kennen. Sie besuchten sogar die örtliche Feuerwache und gestalteten ein Bilderwörterbuch zum Thema Feuerwehr. Bei ihrem Ausflug ins Nachbarland besuchten sie passend zum Thema Feuer die Drachenhöhle in Syrau.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět