MŠ Barvička Kraslice | Pavlína Kellerová

Témata oheň a hasiči provázela návštěvy medinautky Pavlíny v Kraslicích. Děti se seznámily s prací hasičů prostřednictvím her, písniček, čtení knih, práce s tabletem a interaktivní tabulí. Navštívily dokonce místní požární zbrojnici a na téma hasiči vytvořily obrázkový slovníček. Výlet do sousední země podnikly jak jinak než za ohněm – do dračí jeskyně Syrau.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět