MŠ Babylon | Vlaďka Kožiolová

"Hači pači", "Německy neumím, přesto občas rozumím", písníčky "Liebe Schwester" nebo "Schön, dass du da bist" a ještě další hry a aktivity si vyzkoušely děti ze školky Babylon, které medinaut Vlaďka Kožilová seznamovala s němčinou. Projekt byl zakončen návštěvou Německa a prezentací před rodiči.

"Hači pači", "Deutsch kann ich nicht, trotzdem verstehe ich es manchmal", die Lieder "Liebe Schwester" oder "Schön, dass du da bist"  und noch viele weitere Spiele und Aktivitäten probierten die Kinder aus dem Kindergarten Babylon aus. So lernten sie mit ihrer Medinauti Vlaďka Kožilová die deutsche Sprache spielerisch kennen. Mit einem Ausflug ins Nachbarland und einer Präsentation für die Eltern wurde das Projekt abgeschlossen.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět