Michaeliskindergarten Adorf | Pavlína Kellerová

Die Kinder aus dem Michaeliskindergarten begaben sich gemeinsam mit ihrer Medinauti Pavlína Kellerová auf die Straßen von Adorf und fotografierten Häuser, Plätze und wichtige Orte in der Stadt. Auf dem Weg machten sie immer wieder für lustige Spiele halt. Aus den geschossenen Fotos sowie selbstgemalten Bildern gestalteten sie einen Stadtplan. Auch machten sie einen Ausflug auf einen tschechischen Bauernhof in Mlýnek, auf dem die Kinder auch seine tierischen Bewohner begutachten konnten. Welche Geräusche die Tiere im Nachbarland machen, nahmen sie auf dem Handy auf.

Děti s medinautkou Pavlínou vyrazily s fotoaparáty do ulic Adorfu a fotily ulice, domy a další důležitá místa ve městě. Cestou hrály jazykové a pohybové hry. Kombinací vzniklých fotografií a vlastních výtvorů vytvořily velký plakát s vlastní mapou města. Dalším výletem byla návštěva farmy Mlýnek v sousední zemi spojená s poznáváním zvířatek. Jak zvířátka v sousední zemi dělají, předváděly a nahrávaly na chytrý telefon.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět