Mateřské a dětské centrum MAJÁK | Míša Rejnová

Jazykovou animaci, tvorbu česko-německého slovníčku, návštěvu Zoo v Německu a ještě spoustu dalších aktivit si připravila Míša Rejnová v roli medinauta pro děti z Tanvaldu, které navštěvují MC MAJÁK. Na závěr si děti vyrobily vlastní plán zoologické zahrady.

"Získali jsme řadu poznatků a hezkých vzpomínek. Rádi bychom pokračovali v započatém "

Sprachanimation, die Herstellung eines deutsch-tschechischen Wörterbuchs, ein Besuch im Zoo in Deutschland und viele weitere Aktivitäten hatte die Medinauti Míša Rejnová für die Kinder aus Tanvald vorbereitet. Zum Abschluss gestalteten die Kinder eine eigene Karte des zoologischen Gartens.  

"Wir haben zahlreiche Erkenntnisse und viele schöne Erinnerungen gewonnen. Am liebsten würden wir gleich weitermachen."

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět