Mateřská škola Luby | Pavlína Kellerová

V MŠ Luby děti během návštěv medinautky Pavlíny poznávaly tradice, zdravě vařily a zkoušely si práci s fotoaparátem nebo interaktivní tabulí. Na jedno odpoledne si s nimi učení němčiny zkusili i rodiče. Následující návštěvy byly věnovány tématu hasiči – děti hrály hry, vyráběly vlastní obrázkový slovníček a navštívily požární zbrojnici jak v Lubech, tak společně s kamarády z partnerské školky v Marieney.

Die Kinder aus dem Kindergarten Luby lernten während der Besuche ihrer Medinauti Pavlína Traditionen des Nachbarlands kennen, kochten gesund und machten sich vertraut mit Fotoapparat  und interaktiver Tafel. Einen Vormittag versuchten sich auch die Eltern am Deutsch lernen. Bei den folgenden Besuchen beschäftigten sie sich mit dem Thema Feuerwehr - die Kinder spielten Spiele, erstellten ein eigenes Bilderwörterbuch und besuchten die Feuerwache in Luby sowie mit ihren Freunden aus dem Partnerkindergarten die Feuerwache in Marieney.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět