Mateřská škola Luby | Pavlína Kellerová

V MŠ Luby děti během návštěv medinautky Pavlíny poznávaly tradice, zdravě vařily a zkoušely si práci s fotoaparátem nebo interaktivní tabulí. Na jedno odpoledne si s nimi učení němčiny zkusili i rodiče. Následující návštěvy byly věnovány tématu hasiči – děti hrály hry, vyráběly vlastní obrázkový slovníček a navštívily požární zbrojnici jak v Lubech, tak společně s kamarády z partnerské školky v Marieney.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět