Exkursionsseminar im Projekt - Kontaktní a informační seminář k projektu Česko-bavorských výměn pedagogů

Kontaktní a informační seminář k projektu Česko-bavorských výměn pedagogů 19.–20. 10. 2017

Srdečně zveme pedagogy MŠ a ŠD k účasti na semináři spojeném s exkurzí do předškolního zařízení v sousední zemi ve dnech 19. a 20. října 2017 ve Furth im Wald. Program a obsah semináře naleznete zde.

Místo konání Furth im Wald, SRN
Odpovědné osoby

Xenia Vyhnalek, Eva Danielová

Cílová skupina pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
Cíle
Účastníci

 5 z ČR a 5 z Bavorska

Cena zdarma
Spolupráce pořádají Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem z pověření Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí
Poznámka Seminář probíhá v českém a německém jazyce, jednotlivé části jsou simultánně tlumočeny. Účast je zdarma. Tandem přebere náklady na ubytování a stravu. Náklady na dopravu lze podpořit maximální částkou 20 euro.

Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů a  nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů – zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí.

Přihlaste se online do 8. října zde.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět