Kontaktlotsin - Kontaktík

Wollen Sie den Alltag in Ihrer Einrichtung belebenund bei den Kindern nachhaltiges Interesse für Nachbarland und Nachbarsprache wecken? Dann gibt es nichts besseres, als eine tschechische Partnereinrichtung zu finden. Anregende Best Practice Beispiele finden sie hier.

Um Ihnen die Suche nach einer passenden Einrichtung zu erleichtern, steht im Projekt „Nachbarwelten – Sousední světy“ eine Kontaktlotsin zur Verfügung, die Ihnen bei allen Fragen weiterhilft. Unsere Kontaktlotsin unterstützt neue und bestehende Partnerschaften mit wertvollen Tipps und einschlägiger Beratung. Sie leistet Hilfe bei den ersten Schritten ins Nachbarland und bei der Überwindung sprachlicher Barrieren.

Sobald Sie eine Partnereinrichtung gefunden haben, können gemeinsame deutsch-tschechische Aktionen im Rahmen des Förderprogramms „Von klein auf“ unterstützt werden.

Wie und wo kann man einen Projektpartner suchen - Tipps und Links

Die Kontaktlotsin bietet:

 • Bearbeitung Ihrer Anfrage in der Kontaktdatenbank
 • Suche und Vermittlung potentieller Partnereinrichtungen
 • Hilfe bei der Kommunikation und bei ersten Treffen mit der Partnereinrichtung
 • Beratung für Angebote im Vorschulbereich

 

Haben Sie Interesse daran, Kontakt mit einer Einrichung im Nachbarland aufzunehmen? Wollen Sie ein erstes Treffen organisieren? Wollen Sie mehr Informationen zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit? Kontaktieren Sie mich, ich berate Sie gerne!

Hier können Sie mehr über die Arbeit der Kontaktlotsin erfahren

 

Štěpánka Podlešáková
e-mail: podlesakova@tandem-org.cz

telefon: +420 377 63 1490
 

 

Chcete oživit svůj běžný denní program, ukázat dětem odlišnosti i podobnosti sousední země, probudit v nich zájem o cizí jazyk nebo jim umožnit najít si kamarády v Německu? Není nic lepšího, než si najít partnerskou organizaci a společně se setkávat podle vašich možností a zájmu. Inspiraci, co všechno je možné v rámci setkávání podnikat, najdete na webové stránce Best practice.

Abychom Vám ulehčili hledání vhodné partnerské organizace, funguje v rámci projektu Sousední světy  Nachbarwelten tzv. kontaktík, který podporuje nová i stávající partnerství mezi zařízeními pro děti od 3 do 8 let vhodnými tipy a poradenstvím. Pomůže Vám s prvními kroky do sousední země a při překonávání jazykových bariér.

Po nalezení partnerského zařízení může být Vaše setkání finančně podpořeno z programu Odmalička.

Jak a kde hledat projektového partnera - tipy a odkazy

Co nabízíme:

 • zpracování Vašich žádostí v internetové kontaktní databázi
 •  vyhledávání a oslovování potencionálních partnerských zařízení
 • pomoc při vzájemné komunikaci a doprovod při prvním setkání
 • poradenství k nabídce v předškolní oblasti
 • pravidelné semináře, kde máte možnost setkávat se s pedagogy z Německa

 

Máte zájem o nalezení partnerského zařízení v sousední zemi? Plánujete první setkání? Chcete získat více informací o přeshraniční spolupráci? Kontaktujte mě, ráda Vám poradím.

Více o práci kontaktíka zjistíte zde


Štěpánka Podlešáková
e-mail: podlesakova@tandem-org.cz

telefon: +420 377 63 1490
 

 

 

 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět