Kita Wichtelhaus Königstein | Valpurga Hozáková

Die Medinauti Valpurga zeigte den Kindern aus der Kita Wichtelhaus wie Umweltschutz auf beiden Seiten der Grenze funktioniert. Gemeinsam betrachteten sie mit Hilfe von Büchern, Spielen, Leporella und Filmen den Flusslauf der Elbe - vom Riesengebirge in die Nationalparks Tschechische und Sächsische Schweiz bis zur Nordsee. Aus den gesammelten und gebastelten Materialien gestalteten die Kinder eine Informationswand. 

Medinautka Valpurga seznamovala děti ze školky Wichtelhaus s ochranou přírody a životního prostředí na obou stranách hranice. Společně se prostřednictvím knih, her, leporela, respektujícího doteku nebo filmů podívaly k toku Labe, za Krakonošem do Krkonoš, do národních parků České a Saské Švýcarsko a na život delfínů v Severním moři. Ze sesbíraných a vytvořených materiálů si děti vytvořily informační nástěnku.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět