Kita "Unter den Linden", Königstein | Valpurga Hozáková

Deutsch-tschechische Sprachanimation, Spiele zum Kennenlernen tschechischer Worte, Basteln einer eigenen Landkarte, Beschäftigung mit dem Kreislauf des Wassers, ein Besuch der Stadt Děčín - das alles erwartete die Kinder des Kindergarten aus Königsstein, die die Medinatauti Valpurga Hozáková im Oktober und November besuchte.

Jazyková animace a hry na seznámení se s českými slovíčky, práce s mapou a tvorba vlastní, poznávání života delfínů a také koloběhu vody, návštěva města Děčína nebo seznámení se s knihou Dilo a jeho kamarádi - to všechno čekalo na děti z německé školky, které v říjnu a v listopadu navštěvovala Valpurga Hozáková v roli medinauta.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět