KiTa Hechtstraße, Dresden | Anke Hahn

Gelangweit haben sich die Kinder, aus dem Kindergarten in Dresden während der Besuche der Medinauti Anke Hahn, sicher nicht. Die Kinder sangen tschechische Lieder wie "Kočka leze dírou" oder "Červený šátečku" und sie lernten wie man sich auf Tschechisch begrüßt und wie Farben und Tiere auf Tschechisch heißen. Sie gestalteten eine Kollage "To je moje Česko" und erstellten ein Fotoprojekt. Beim Fotoprojekt hatten die Kinder die Aufgabe ihr Lieblingsspielzeug zu fotografieren - erkennen Sie, was die Kinder fotografiert haben?
Während des fünften Moduls besuchten sie ihre neuen Freunde im Kindergarten in Teplice und das dortige Planetarium.

Nudit se určitě nestačily děti z německé školky v Drážďanech, kterou navštěvovala Anke Hahn v roli medinauta. Děti zpívaly české písničky jako "Kočka leze dírou" nebo "Červený šátečku", učily se české pozdravy a názvy barev a zvířat. Vytvořily koláže "To je moje Česko" a dokonce si vyzkoušely tvorbu fotoprojektu, kdy měly za úkol, vyfotit svoji oblíbenou hračku - poznáte, co je na fotografiích? Během pátého modulu navštívily nové kamarády v teplické školce a také místní planetárium.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět