Kinderhort Mildenau | Kateřina Fritscheová

Bei den Besuchen von Kateřina Fritscheová im Hort Mildenau kamen interaktive Puzzle, Bücher, CD-Player, Computer, Tablet und Kamera zu Einsatz. Mit Hilfe der verschiedenen Medien lernten die Kinder einige Begriffe auf Tschechisch. Während der Module entstanden Collagen zu den Themen menschlicher Körper, Lebensmittel und Tiere. Zum Abschluss des Projekts machten sie gemeinsam einen Ausflug in dern Zoo nach Chomutov.

Kateřina Fritscheová při svém působení v družině v Mildenau využila interaktivní puzzle, knihy, CD přehrávač, počítač, tablet a kameru, aby se děti seznámily s některými českými výrazy. Výsledkem jejich společného snažení byly koláže týkající se lidského těla, potravin a zvířat. Aby si děti své poznatky upevnily, vydali se všichni na výlet do ZOO Chomutov.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět