Kinderhaus Annett, Heidenau | Valpurga Hozáková

Die Medinauti Valpurga machte die Kinder aus dem Kinderhaus Annett mit einem neuen Spielgefährten bekannt, nämlich dem Delfin Dilo. Die Kinder stellten sich ihm vor, spielten Sprachspiele, machten einen Ausflug zum zweisprachigen Fluss und pflanzten Blumen. Die gelernten tschechischen Worte und die dazu gewonnenen Fähigkeiten konnten sie bei der Begegnung mit den Kindern aus dem zukünftigen Partnerkindergarten in Dolní Poustevna gleich zum Einsatz bringen. Bei einem Treffen zum Abschluss des Kindergartenjahrs führten die Kinder auch ihren Eltern alles, was sie gelernt hatten, vor.

Medinautka Valpurga seznámila děti z Kinderhaus Annett s novým kamarádem delfínem Dilem. Děti se mu představily, zahrály si s ním jazykové hry, vyrazily s ním na výlet k řece, která hovoří dvěma jazyky a zasadily s ním květiny. Česká slovíčka a získané dovednosti využily při setkání s dětmi z budoucí partnerské mateřské školy v Dolní Poustevně a předvedly je také rodičům při setkání na konci školního roku.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět