Wer sind die Medinauti - Kdo jsou medinauti

Wer sind die Tandem-Medinauti?

 • Medinauti sind Pädagog/-innen aus dem Vor- und Grundschulbereich, Fremdsprachenlektor/-innen und Personen, die mit Kindern und Jugendlichen aus Tschechien und Deutschland arbeiten.
 • Medinauti haben Erfahrung mit grenzüberschreitenden Projekten
 • Medinauti kennen beide Länder und sprechen beide Sprachen
 • Medinauti wurden von Tandem geschult und auf die Besuche in Ihrer Einrichtung vorbereitet.

 

Was bieten die Medinauti?

 • Sprachanimationen, Spiele, Foto-, Film- und andere Medienprojekte
 • Unterstützung der Kinder bei ihrer aktiven Sprach- und Medienarbeit
 • Hilfestellung für Einrichtungen bei der Umsetzung eigener Sprach- und Medienprojekte
 • Gemeinsam mit der Kontaktlotsin Unterstützung bei der Suche nach einer Partnereinrichtung.
 • Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte vor Ort, bei der Planung und der Umsetzung grenzüberschreitender Begegnungen
 • Begleitung eines Ausflugs ins Nachbarland

Wer kann am Angebot „Ich zeig‘ dir meine Welt“ teilnehmen?

 • Kindertagesstätten und Horte
 • Grundschulen (Jahrgangsstufen 1 und 2)
 • Organisationen, die mit Kindern von 3 bis 8 Jahren arbeiten

        

Wo sind die Medinauti tätig?

Organisation und Finanzierung

Für 125 Einrichtungen können Medinauti-Besuche im Rahmen des Projekts „Nachbarwelten – Sousední světy“ aus EU-Mitteln finanziert werden. In jeder Einrichtung können bis zu 8 halbtägige Medinauti-Besuche stattfinden. Das konkrete Thema und die Aktivitäten zur Umsetzung wählen die Einrichtungen in Absprache mit dem Medinauti aus.
Die Projekte aller teilnehmenden Einrichtungen präsentieren wir auf unserer Webseite.

 

Kdo jsou medinauti?

 • Tandemem speciálně vyškolení pedagogové MŠ a ZŠ, lektoři jazyků, pracovníci s dětmi a mládeží z Česka a Německa
 • mají zkušenost s česko-německými projekty v předškolní oblasti
 • znají sousední zemi, ovládají její jazyk

 

Co medinaut Vašemu zařízení nabízí?

 • seznámí děti hravým způsobem se zvyky, kulturou a prostředím sousední země
 • díky jazykovým hrám a animacím usnadní dětem poznávání jazyka sousedů
 • pomůže s tvorbou vlastního jazykového a mediálního projektu a jeho dokumentací
 • spolu s kontaktíkem projektu usnadní hledání partnerského zařízení
 • přímo na místě podpoří pedagogické pracovníky při plánování a realizaci přeshraničního setkání a výletu do sousední země
 • doprovází děti a jejich pedagogy při návštěvě sousední země

 

Kdo si může medinauta pozvat?

 • mateřské školy a mateřská centra
 • základní školy (1. a 2. třídy) a družiny
 • další organizace pracující s dětmi od 3 do 8 let

 

 

Kde medinauti působí?

 

Organizace a financování návštěv

Tandem v letech 2016 – 2019 zprostředkovává návštěvy medinautů ve 125 českých a německých zařízeních. Každé zařízení může získat až 8 půldenních návštěv medinauta včetně výletu do sousední země. Konkrétní program si zařízení domluví individuálně se svým medinautem. Výsledné projekty budou prezentovány na webových stránkách projektu.

 

 

 

 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět