Sprache und früher Fremdspracherwerb - Jazykové vzdělávání v předškolním věku

 • Goethe-Institut Prag – früher Deutschunterricht: Sie finden hier Unterrichtsmaterialien und auch eine Übersicht der tschechischen Kindergärten mit Deutschunterricht. Die Seite ist auf Tschechisch.
 • Niederösterreichisches Sprachkompetenzzentrum: unterstützt einen modernen und praxisverbundenen Fremd-/Nachbarsprachenunterricht für alle Altersgruppen in Niederösterreich, Tschechien und in der Slowakei. Sie finden hier Tipps für Unterrichtsmaterialien und Literatur.
 • Sprachoffensive der Euregio Egrensis: das Ziel dieses Projekts ist es, die Sprachkompetenzen der Einwohner dieser Region zu erhöhen und ihnen die Nachbarsprache (also Deutsch und Tschechisch) nahezubringen.
 • Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein Schola ludus in Dresden: ein unabhängiger gemeinnütziger Verein. Zu seinen Hauptzielen gehört die Unterstützung von Zwei- und Mehrsprachigkeit bei Kindern mit tschechischen oder slowakischen Wurzeln, sowie von Aktivitäten im Bereich Bildung und Kultur. Die Tätigkeit des Vereins soll zum gegenseitigen Verständnis zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken beitragen.
 • Verein TriLingo: wurde Ende Februar 2012 von Privatpersonen aus Deutschland, Polen und Tschechien gegründet Seine Mitglieder sind Erzieher/inenn und Pädagog/innen, Projektbearbeiter/innen, Übersetzer/innen und Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit. Durch ihre Tätigkeit unterstützen sie Projekte, die zum Kennenlernen der Nachbarsprache von klein auf führen. Sie bieten Beratung, Hilfe bei der Suche nach einer Partnerorganisation sowie finanzielle Unterstützung.
 • Tschechisch als zweite Sprache: Sie finden hier allgemeine Informationen über Tschechisch als Sprache für Anderssprachige, über Kurse für Tschechischlehrer und über Fachliteratur zu diesem Thema, konkrete Anleitungen, Aktivitäten und Unterrichtsmaterialien.
 • Die Seite mit der Maus – Kurzfilme, Spiele, Kinderlieder, die man zum Nahebringen der deutschen Sprache nicht nur bei Vorschulkindern nutzen kann.
 • Radio Junior – Kinderradiosender des Tschechischen Rundfunks, der Märchen, Lieder, Interviews mit interessanten Gästen, Abenteuergeschichten, witzige Sprüche oder Nachrichten für Kinder bringt. Sie finden hier aber auch Spiele, Wettbewerbe und Rätsel. Geeignet zum Nahebringen der tschechischen Sprache nicht nur bei Vorschulkindern.
 • Déčko: Kanal des Tschechischen Fernsehens, der für Kinder von 4 bis 12 Jahren bestimmt ist. Er bietet Spiel- und Animationsfilme, Märchen, unterhaltsame Bildung, regelmäßige Magazine, Wettbewerbs- und Unterhaltungssendungen, Turnen, Tagesnachrichten, Sportsendungen, Spiele und Rätsel. Geeignet zum Nahebringen der tschechischen Sprache nicht nur bei Vorschulkindern.
 • Projekt „Sprachliche Förderung in der Kita", Deutsches Jugendinstitut: das Projekt entstand 2005 und sein Ziel war es, den Sprachunterricht in den Kindergärten zu fördern.
   
 • CEPRONIV - Das im Jahre 2017 gegründete Zentrum zur Förderung des Deutschunterrichts und der interkulturellen Bildung CEPRONIV hat zum Ziel, den Deutschunterricht systematisch zu fördern und dessen Qualität zu erhöhen. Das Zentrum bietet eine spezialisierte und modern ausgestattete Fachbibliothek zur Didaktik und Methodik des Deutschunterrichtes sowie Seminare für Leher/-innen.

 

 

 • Goethe-Institut Praha: raná výuka němčiny: najdete zde výukové materiály nebo přehled mateřských škol v ČR s výukou němčiny. Stránka je v češtině.
 • E-knihovna Goethe-Institutu: digitální nabídka knihovny Goethe-Institutu, umožňující vypůjčení digitálních médií (e-knihy, e-audio, e-noviny) na omezenou dobu zdarma
 • Dolnorakouské jazykové kompetenční centrum: podporuje moderní a s praxí spojenou výuku cizího/sousedního jazyka pro všechny věkové skupiny v Dolním Rakousku, Čechách a na Slovensku. Najdete zde tipy na výukové materiály a literaturu.
 • Sprachoffensive der Euregio Egrensis: projekt, jehož cílem je zlepšit jazykové schopnosti obyvatel žijící v tomto regionů a přiblížit jim jazyk svých sousedů-tedy němčinu a češtinu.
 • Česko-německo-slovenský vzdělávací spolek Schola ludus v Dražďanech: nezávislý neziskový spolek. K jeho hlavním cílům patří podpora dvoj- a vícejazyčnosti u dětí s českými nebo slovenskými kořeny, stejně jako aktivity v oblasti vzdělávání a kultury. Činnost spolku má být přínosem ke vzájemnému porozumění mezi Čechy, Němci a Slováky.
 • Sdružení TriLingo: bylo založeno soukromými osobami z Německa, Polska a České republiky na konci února 2012. Jeho členové jsou vychovatelé a pedagogové, zpracovatelé projektů, překladatelé a pracovníci s dětmi a mládeží. Svojí činností podporují projekty vedoucí k seznamování se s jazykem sousedů odmalička. Poskytují poradenství, pomoc při hledání partnerské organizace i finanční podporu. 
 • Čeština jako druhý jazyk: naleznete zde obecné poučení o češtině jako jazyku pro jinojazyčné mluvčí, informace o kurzech pro učitele češtiny a o odborné literatuře k tomuto tématu, konkrétní návody, aktivity a materiály k výuce.
 • Die Seite mit der Maus: krátké filmy, hry a písničky pro děti, které lze použít také k seznamování s němčinou nejenom u dětí předškolního věku.
 • Unser Sandmännchen: krátké příběhy, hry a písničky pro děti, které lze použít také k seznamování s němčinou u dětí předškolního věku.
 • Rádio Junior: stanice Českého rozhlasu pro děti, která vysílá pohádky, písničky, povídání se zajímavými hosty, dobrodružné příběhy, vtipné hlášky, zprávičky a najdete zde také hry, soutěže a kvízy.  Lze použít k seznamování s češtinou nejenom u dětí předškolního věku.
 • Déčko: stanice České televize určena dětem od 4 do 12 let. Nabízí hrané a animované filmy a pohádky, zábavné vzdělávání, pravidelné magazíny, soutěžní a zábavní pořady, cvičení, denní zprávy, pořady o sportu, hry a kvízy.  Lze použít k seznamování s češtinou nejenom u dětí předškolního věku.
 • Online video pohádky: klasické české večerníčky a pohádky, vhodné pro seznamování dětí s češtinou
 • Projekt „Sprachliche Förderung in der Kita", Deutsches Jugendinstitut: projekt  vznikl v roce 2005 a jeho cílem bylo podpořit výuku jazyků v mateřských školách
 • CEPRONIV je součástí katedry germanistiky Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a zaměřuje se na podporu výuky německého jazyka. Nabízí odborné semináře pro učitele němčiny a knihovnu se širokou nabídkou literatury zaměřenou na podporu praktické výuky německého jazyka.

   

 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět