Einladung zum Info- und Austauschtag - Informační den na podporu realizace česko-německých projektů předškolních zařízení

Informační den na podporu realizace česko-německých projektů předškolních zařízení 11. 2. 2019

Fandíte přeshraniční spolupráci, realizujete či plánujete česko-německé projekty v předškolních zařízeních a hledáte nápady a zdroje financování? Přijeďte dne 10. 4. 2019 do Ústí nad Labem na Česko-německý informační den.

Místo konání Ústí nad Labem
Odpovědné osoby

Eva Danielová, Natalie Käser

Cílová skupina pro zřizovatele a pedagogy předškolních zařízení z Česka a Německa.
Cíle podpora realizace česko-německých projektů předškolních zařízení
Účastníci

20 z Česka a 20 z Německa

Cena účast je zdarma
Spolupráce Pořádáno ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.
Poznámka

Informační den pořádáme pro zřizovatele a pedagogy předškolních zařízení z Česka a Německa.

Referenti Tandemu, ČNFB a Euregionu Elbe/Labe vás budou informovat o možnostech financování česko-německých projektů na obou stranách hranice. V programu nebude chybět příklad z praxe, představení konkrétní přeshraniční spolupráce partnerských školek ani prostor pro výměnu zkušeností. Těšit se můžete na ukázky česko-německé jazykové animace, metody, která v českých a německých školkách seznamuje děti hravou formou s jazykem sousední země.
Seminář je pro účastníky z Česka i Německa, bude proto simultánně tlumočen. Účast na akci je zdarma.

Program a místo konání akce naleznete zde.

Přihlašování je možné do 31.3. 2019 zde.

Více informací k připravované akci poskytne Eva Danielová, tel.: +420 377 631 490, email: danielova@tandem-org.cz.

Na shledanou v Ústí / Auf Wiedersehen in Ústí!

Pořádáno ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět