Grundschule Pirna Copitz | Valpurga Hozáková

Die Medinauti Valpurga Hozáková machte die Kinder aus der Grundschule Pirna Copitz nicht nur mit Tschechien, der tschechischen Sprache und der traditionellen tschechischen Figur "dem kleinen Maulwurf" bekannt, sondern auch mit der Unterwasserwelt, dem Leben der Delfine und Umweltschutz. Sie machten gemeinsam einen Ausflug in den Zoo in Dresden und besuchten ihre Partnerschule in Leitmeritz.

Medinaut Valpurga Hozáková seznamovala děti ze školy v Pirně nejenom s Českou republikou, českým jazykem a tradiční českou postavičkou Krtečkem, ale také s podmořským světem, se životem delfínů a s ochranou životního prostředí. Během jejích návštěv také společně vyrazili do ZOO v Drážďanech a za partnerskou školou v Litoměřicích.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět