Grundschule Bad Elster | Pavlína Kellerová

Die Themen der Besuche der Medinauti Pavlína in Bad Elster waren Ostern und Verkehr. Die Kinder lernen die Osterbräuche des Nachbarlandes kennen, sie testeten die Osterrute, backten Osterbrot und bemalten Ostereier. Während der Besuche schauten sie eine Film an, arbeiteten mit der interaktiven Tafel oder mit der Kamera und spielten Sprachspiele. Sie erstellten ein Bilderwörterbuch zu Verkehrsmitteln, die sie auf Tschechisch bennen lernten. Sicheres Fahrradfahren konnten die Kinder im Rahmen eines Ausflugs auf dem Verkehrsübungsplatz in Aš üben.

Tématy návštěv medinautky Pavlíny v Bad Elster byly Velikonoce a doprava. Děti se seznámily s velikonočními tradicemi v sousední zemi – prohlédly si pomlázku, upekly mazanec, ozdobily kraslice. Při setkáních se dívaly na film, pracovaly s interaktivní tabulí nebo s kamerou a hrály tematické jazykové hry. Vyrobily si obrázkový slovníček s dopravními prostředky, které se naučily pojmenovat v češtině. Bezpečnou jízdu na kole si vyzkoušely v rámci výletu na dopravním hřišti v Aši.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět