Gemeinde Kita Speinshart | Lenka Uschold

Lenka Uschold bereitete für die Kinder aus der Gemeinde Kita Speinshart einiges vor. Sie lernten Worte auf Tschechisch, die im Deutschen ganz ähnlich klingen und auch die Namen vieler Tiere auf Tschechisch. Die während einer Wanderung zu einem Bauernhof entstandenen Bilder bearbeiteten die Kinder anschließend am Computer. Außerdem lernten die Kinder tschechische Lieder und führten ein Theaterstück über Freundschaft für ihre Freunde aus der Partnerkita aus Teplá auf, das sie gemeinsam mit ihrer Medinauti Lenka einstudiert hatten.

Lenka Uschold si pro děti z Gemeinde Kita Speinshart připravila poznávání synonym, pojmenovávání zvířat, fotografování při společném pěším výletu na farmu a zpracovávání vytvořených fotografií na počítači. Děti se naučily i některé české písničky a nazkoušeli muzikál o přátelství, který zahrály na slavnostním představení pro kamarády z MŠ Teplá.

Naše děti se vždy těšily na činnosti a návštěvy medinautky. Na práci se velmi koncentrovaly a naučené říkanky, rýmy a písničky si stále pamatují. Je vidět, že z toho mají radost a vše naučené rády a s hrdostí přednášejí.

Unsere Kinder freuten sich auf die Aktionen und Medinautistunden mit ihr. Sie arbeiteten sehr konzentriert mit und können jetzt auch noch gelernte Gedichte, Reime und Lieder selbständig wiedergeben. Es ist zu erkennen, dass es den Kindern Spass macht und sie das Gelernte gerne und mit Stolz vortragen.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět