Externe Veranstaltungen - Externí akce

Učitel In

Ein Treffen von Lehrern, Studenten und allen, die Interesse an der Problematik einer sinnvollen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Bildung haben. Das Treffen veranstaltet im Oktober die Westböhmische Universität in Pilsen in Zusammenarbeit mit der Stadt Pilsen, dem Haus der digitalen Kompetenzen und dem Robotik-Zentrum. Der erste Jahrgang fand in 2015 statt. Es geht um eine Ganztagesveranstaltung voll interessanter Vorträge sowie praktischer Workshops. Unter den Vortragenden sind Lehrer, die die Technologien selber nutzen.

www.ucitel-in.cz

 

Lehrer-Gipfelkonferenz  

Diese Veranstaltung, die in Prag üblicherweise im April stattfindet, wird schon seit mehreren Jahren von der Gesellschaft 24U organisiert. Die Gipfelkonferenz ist vor allem für Lehrer bestimmt, die hier aktuelle Informationen und Erfahrungen in der Nutzung moderner Technologien in Schulen gewinnen können.

www.ucitelskysummit.cz

 

ALL DIGITAL Woche

Die ALL DIGITAL Woche findet jedes Jahr in der letzten Woche im März statt und möchte Menschen mit Veranstaltungen und Schulungen für das Internet interessieren und sie bei der Nutzung unterstützen. In über 20 Europäischen Ländern werden Menschen dazu aufgefordert aktiv zu werden, um die digitale Transformation besser zu verstehen und von ihr zu profitieren.

https://alldigitalweek.eu/

 

BAYERISCHES KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL

Das BAYERISCHE KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL ist ein Forum für Kinder- und Jugendfilmgruppen in Bayern. Präsentiert werden die besten Filme von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der regionalen Bezirksfestivals. Als Wanderfestival gastiert die Veranstaltung alle zwei Jahre in einer anderen bayerischen Stadt. Auf dem Festival werden im Rahmen des Kinderprogramms eine Auswahl der besten Kinderfilme aus ganz Bayern gezeigt und im Rahmen des Jugendprogramms die von den Bezirken nominierten Siegerfilme. Das Festival bietet neben einem interessanten Filmprogramm der jungen bayerischen Filmszene viele Möglichkeiten sich mit anderen Filmschaffenden auszutauschen, Workshops zu besuchen und sich mit anderen zu vernetzen. Ein Höhepunkt des Festivals ist die Vergabe der Kinder- und Jugendfilmpreise des Bayerischen Ministerpräsidenten.

www.kifinale.de

 

Festival Animánie

Festival der Trickfilme findet jedes Jahr in Pilsen statt.

http://animanie.cz 

Učitel In

Setkání učitelů, studentů a všech, kteří mají zájem o problematiku smysluplného využití ICT ve vzdělávání. Akci pořádá Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se Statutárním městem Plzeň, Domem digitálních dovedností a Centrem robotiky v měsíci říjnu. První ročník se konal v roce 2015. Jedná se o celodenní akci plnou zajímavých přednášek i praktických workshopů. Mezi přednášejícími jsou učitelé, kteří sami technologie využívají. 

www.ucitel-in.cz

 

Učitelský summit

Tuto akce, která se koná v Praze obvykle v měsíci dubnu, organizuje již několik let společnost 24U. Summit je určen především učitelům, kteří zde mohou získat aktuální informace a zkušenosti z využití moderních technologií ve školách.

www.ucitelskysummit.cz

 

ALL DIGITAL

Týden ALL DIGITAL se koná každý rok v březnu. Jeho cílem je prostřednictvím akcí a školení vzbudit zájem o internet a jeho využití. Iniciativa usiluje ve více než 20 evropských zemích o aktivní porozumění digitální transformaci a jejím výhodám.

https://alldigitalweek.eu/

 

BAYERISCHES KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL

Bavorský filmový festival pro děti a mládež prezentuje každé dva roky v jiném bavorském městě nejlepší regionální filmy, které vytvořily děti nebo mladí dospělí.

www.kifinale.de

 

Festival Animánie

Každoroční festival animovaných filmů, jehož součástí je ojedinělá mezinárodní soutěžní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let, setkání pracovní skupiny audiovizuální výchovy a workshopy pro děti i pedagogy.

http://animanie.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět