Externe Veranstaltungen - Externí akce

Učitel In

Ein Treffen von Lehrern, Studenten und allen, die Interesse an der Problematik einer sinnvollen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Bildung haben. Das Treffen veranstaltet im Oktober die Westböhmische Universität in Pilsen in Zusammenarbeit mit der Stadt Pilsen, dem Haus der digitalen Kompetenzen und dem Robotik-Zentrum. Der erste Jahrgang fand in 2015 statt. Es geht um eine Ganztagesveranstaltung voll interessanter Vorträge sowie praktischer Workshops. Unter den Vortragenden sind Lehrer, die die Technologien selber nutzen.

Diese Konferenz ist auch für 2017 geplant.

Mehr Informationen finden Sie hier.

 

Lehrer-Gipfelkonferenz  

Diese Veranstaltung, die in Prag üblicherweise im April stattfindet, wird schon seit mehreren Jahren von der Gesellschaft 24U organisiert. Die Gipfelkonferenz ist vor allem für Lehrer bestimmt, die hier aktuelle Informationen und Erfahrungen in der Nutzung moderner Technologien in Schulen gewinnen können.

Mehr Informationen finden Sie hier.

 

 

 

 

Učitel In

Setkání učitelů, studentů a všech, kteří mají zájem o problematiku smysluplného využití ICT ve vzdělávání. Akci pořádá Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se Statutárním městem Plzeň, Domem digitálních dovedností a Centrem robotiky v měsíci říjnu. První ročník se konal v roce 2015. Jedná se o celodenní akci plnou zajímavých přednášek i praktických workshopů. Mezi přednášejícími jsou učitelé, kteří sami technologie využívají. 

Konference je plánovaná i pro rok 2017.

Více informací najdete zde.

 

Učitelský summit

Tuto akce, která se koná v Praze obvykle v měsíci dubnu, organizuje již několik let společnost 24U. Summit je určen především učitelům, kteří zde mohou získat aktuální informace a zkušenosti z využití moderních technologií ve školách.

Více informací najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět