Projektauftakt - Zahájení projektu

Zahájení projektu

Dne 15. září 2016 byl v Plzni oficiálně zahájen nový projekt pro děti od 3 do 8 let a jejich pedagogy.

V následujících třech letech podpoří Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem mateřské a základní školy a další pedagogická zařízení při realizaci jazykových a mediálních projektů, jejich prostřednictvím mohou děti jak zlepšit své jazykové a mediální kompetence, tak objevit kouzlo světa za hranicemi. Jaká média k tomu použijí, záleží pouze na nich samotných. Nabytou zkušenost se sousední zemí a jejím jazykem je možné v projektech zpracovat různými formami za aktivního využití médií všeho druhu: od vlastnoručně malovaných obrázků, přes knihy, fotografie, filmy až po nová digitální média jako třeba tablety a smartphony.

Reagujeme tím na rozvoj nových forem učení a možností, jak přiblížit dětem jazyk a kulturu sousední země tak, aby ji mohly pochopit z vlastní perspektivy,“ vysvětlila německá projektová pracovnice Ulrike Fügl. Každé přihlášené zařízení bude podpořeno jedním vyškoleným medinautem, který mu pomůže s realizací projektu.

Rektor Západočeské univerzity doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, první náměstek primátora města Plzně Martin Baxa, Ingrid Koděrová z Česko-německého fondu budoucnosti a zástupce německého velvyslanectví v Praze Dieter Fuchsenthaler popřáli novému projektu mnoho úspěchů a zdůraznili důležitost raného setkávání dětí z Německa a Česka. V závěru akce byla podepsána Smlouva o spolupráci Koordinačního centra v Regensburgu a Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů.

„Sousední světy – Nachbarwelten“ jsou v předškolní oblasti již čtvrtým projektem Koordinačních center česko-německých výměn mládeže. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a trvá až do roku 2019.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět