Aktuell - Aktuality

 • Školení Medinautů

  Schulung der Tandem-Medinauti

  In Zruč bei Pilsen trafen sich am 15.-18.09 2016 28 Pädagog/-innen aus Deutschland und Tschechien, um als Tandem-Medinauti aktiv die deutsch-tschechische Zusammenarbeit mitzugestalten.

  Školení Medinautů

  Tandem vyškolil ve dnech 15.-18. 9. 2016 28 pedagogických pracovníků z Česka a Německa, aby se z nich stali „Medinauti“, stěžejní osoby nového projektu „Sousední světy Nachbarwelten“.

 • Zahájení projektu

  Projektauftakt

  Am 15.09.2016 fiel in Pilsen der offizielle Startschuss für das neue Tandem Projekt für Kinder von 3 bis 8 Jahren und ihre Fachkräfte.

  Zahájení projektu

  Dne 15. září 2016 byl v Plzni oficiálně zahájen nový projekt pro děti od 3 do 8 let a jejich pedagogy.

 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět