Schulung der Tandem-Medinauti - Školení Medinautů

Školení Medinautů

Tandem vyškolil ve dnech 15.-18. 9. 2016 28 pedagogických pracovníků z Česka a Německa, aby se z nich stali „Medinauti“, stěžejní osoby nového projektu „Sousední světy Nachbarwelten“.

 Tento projekt je určen dětem ve věku od 3 do 8 let a jejich pedagogům. Úkolem medinautů je aktivně se podílet na jazykových a mediálních projektech přímo v daném zařízení s dětmi uvedené věkové skupiny a podporovat pedagogy v přípravě a realizaci těchto projektů.

Pozvání na seminář přijal uznávaný odborník na mediální pedagogiku pan Günther Anfang z mnichovského Institutu pro mediální pedagogiku ve výzkumu a praxi (JFF), který se mnoho let věnuje praktickému využívání médií ve výchově a vzdělávání dětí. Budoucí medinauty informoval o možnostech i omezeních, jež může použití médií do výchovné práce s dětmi vnést.

Po teoretickém úvodu se uskutečnily čtyři rozličné workshopy, jejichž cílem bylo praktické využití moderních médií v praxi pro věkovou skupinu dětí od 3 do 8 let. Naši Medinauti si vyzkoušeli „vlastnoručně“ vyrobit krátký trikový film, oživit příběh, namalovat „mluvící“ knihu, vytvořit komiks, nahrávat různé zvuky a dále je zpracovávat. To vše za využití aplikací, které dokáží celkem intuitivně ovládat a pracovat s nimi i děti v předškolním věku. Účastníci tak získali užitečné poznatky a přehled o možnostech nových technologií, a to zajímavou a zábavnou formou.

Medinauti se již těší na to, až si je pozvete do Vašeho zařízení! Hlaste se nám, telefonicky nebo prostřednictvím emailu. V nejbližší době bude možné, se do projektu přihlásit také online na těchto webových stránkách.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět