Exkursionsseminar - Seminář s exkurzí do přeshraničního předškolního zařízení

Seminář s exkurzí do přeshraničního předškolního zařízení

Tandem pořádá informační a kontaktní seminář pro pedagogy s exkurzí do přeshraničního předškolního zařízení. Tentokrát 14. - 15. listopadu 2019 v bavorském Furt im Waldu.
 

Více informací o semináři, jeho program i přihlašovací formulář najdete zde na stránkách Tandemu Plzeň.

Těšíme se na Vaše přihlášky. Posílejte je prosím do 20.10.2019.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět