Regionale Infotage für Fachkräfte - Regionální informační dny pro pedagogy

Regionální informační dny pro pedagogy

V letech 2017 a 2018 se budou pořádat 4 regionální informační dny. První informační den se koná dne 10. 3. 2017 v Plavně/Vogtland. Zájemci se mohou přihlašovat do 27. února 2017 zde.

Komu jsou určeny?

Učitelům mateřských a základních škol, školních družin a dalším, kteří pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let a chtějí ve svých zařízeních uskutečnit česko-německé jazykové a mediální projekty.

Co se dozvíte?

Účastníci získají v průběhu semináře praktické informace a podněty. Společné nápady budou poté rozvíjet při práci v malých skupinách s cílem vytvořit jednoduché projekty týkající se sousední země, které budou moci realizovat ve svých zařízeních. Ti, kteří se již věnují přeshraničním aktivitám, mohou svoji práci obohatit o práci s médii.

Podívejte se na předběžný program akce!

Kdy a kde?

První regionální informační den se koná dne 10. 3. 2017 v Plavně/Vogtland.

Akce se koná v českém a německém jazyce a bude simultánně tlumočena. Účast je zdarma.

Další regionální semináře v letech 2017 a 2018 jsou naplánovány v libereckém a jihočeském kraji a v německém Horním Falcku/Dolním Bavorsku.

Těšíme se na setkání s Vámi! V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět