Publikation wieder zum Bestellen - Publikace opět k objednání

Publikace opět k objednání

Dotiskli jsme dvojjazyčnou projektovou publikaci "Ukážu ti svůj svět. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let". Objednávejte zdarma v našem e-shopu.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět