Dritter Regionaler Infotag in Ústí nad Labem - Projekt Sousední světy se představil v Ústí nad Labem

Projekt Sousední světy se představil v Ústí nad Labem

Dne 26. 1. 2018 uspořádala Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem Regionální informační den k projektu Sousední světy – Nachbarwelten. Jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.

Akce se konala ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV) na půdě Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Na čtyřicet pedagogů převážně z mateřských škol z Čech a Německa získalo informace o projektu a jeho nabídce Ukážu ti svůj svět, díky níž se děti podél celé česko-německé hranice seznamují hravou formou se sousední zemí, jejím jazykem a také přímo s jejími obyvateli. Při tomto napínavém objevování jim pomáhají medinauti Tandemu. Medinautka Kristina přiblížila účastníkům náplň činnosti medinauta a ukázala aktivity a výsledné projekty, které s její pomocí děti vytvořily. Mezi navštívená zařízení patří i MŠ Údlice a Kita Niederlauterstein, které se do projektu zapojily i přesto, že společné přeshraniční projekty samostatně realizují již 10 let.

V průběhu semináře si všichni přítomní zažili jazykovou animaci v praxi, vyzkoušeli si plánování a přípravu společného česko-německého projektu, od referentky Česko-německého fondu budoucnosti se dozvěděli o dalších možnostech financování česko-německých projektů a také zjistili, jak jim Tandem může pomoci při hledání partnerského zařízení v sousední zemi. K nahlédnutí byla také odborná literatura a publikace Tandemu.

Děkujeme všem účastníkům za zájem a aktivní účast.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět