Projekt des Sprachkompetenzzentrums - Projekt Jazykového kompetenčního centra

Projekt Jazykového kompetenčního centra

Pro začínající školní rok 2018/2019 se hledají bavorské školky a školy se zájmem o výuku češtiny.

Více informací zde.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět