Förderung der Mehrsprachigkeit in KiTas und Grundschule - Konferenz in Zittau - Podpora mnohojazyčnosti ve školkách a školách - konference v Žitavě

Podpora mnohojazyčnosti ve školkách a školách - konference v Žitavě

14. 3. 2018 se v Žitavě uskuteční konference na téma Sousední jazyk od začátku: na co? k čemu? proč? Podpora mnohojazyčnosti ve školkách a základních školách. Podívejte se na kompletní program akce a přihlaste se nejpozději do 2.3.2018 na e-mail m.janyska@zittau.de

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět